Kablosuz Ağlarda Frame Yapısı

802.11 üzerinden kablosuz haberleşmek için kullanıcı ve erişim noktası arasında çeşitli frame tipleri mevcuttur.  Buna ek olarak, tüm frame ler kaynak ve hedef MAC adresleri (client ve AP), sequence number, frame body ve hata tespiti için frame check sequence vb… içerir. 802.11 Frame leri üç kategori ye ayrılmaktadır; Management Frame;802.11 Management Frame ‘leri iletişimi kurmak ve devam ettirmek için kullanılır. Frame türleri aşağıdaki gibidir; […]